Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Zakład Komunalny w Jasienicy
Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Dyrekcja
znacznik ozdobny Działy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 
Działy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Oczyszczania Ścieków

Adres
Ul.Jasienica 159
43-385 Jasienica
Kontakt
Telefon
(033) 815 37 29
Fax
(033) 829 31 49
Zadania
Do zadań Działu Oczyszczania Ścieków należy:
- prowadzenie działalności usługowej dla mieszkańców Gminy Jasienica w zakresie wywozu nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym,
- prowadzenie działalności usługowej dla firm zlokalizowanych na terenie  Gminy Jasienica w zakresie wywozu nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym,
- prowadzenie działalności usługowej w zakresie wywozu nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym zgodnie z uzyskanymi koncesjami na wywóz,
- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych przez siebie spraw,
- wystawianie i ewidencja faktur za świadczone usługi,
- prowadzenie kasy zakładu,
- sporządzanie umów i prowadzenie rejestru umów w zakresie wywozu i oczyszczania ścieków,
- sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
- prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji ubezpieczeniowej sprzętu i taboru samochodowego będącego na stanie Działu Oczyszczania Ścieków oraz rozliczanie szkód transportowych i komunikacyjnych,
- wykonywanie innych robót zleconych przez Wójta Gminy Jasienica oraz gminne jednostki organizacyjne w tym zakresie.
Opis
Opis wydziału
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 16 kwietnia 2012
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 467784 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP