Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Zakład Komunalny w Jasienicy
Szukaj...
Dane Podmiotu
Menu przedmiotowe
Informacje o BIP
 
Działy Drukuj...
Nazwa
Oczyszczania Ścieków

Adres
Ul.Jasienica 159
43-385 Jasienica
Kontakt
Telefon
(033) 815 37 29
Fax
(033) 829 31 49
Zadania
Do zadań Działu Oczyszczania Ścieków należy:
- prowadzenie działalności usługowej dla mieszkańców Gminy Jasienica w zakresie wywozu nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym,
- prowadzenie działalności usługowej dla firm zlokalizowanych na terenie  Gminy Jasienica w zakresie wywozu nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym,
- prowadzenie działalności usługowej w zakresie wywozu nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym zgodnie z uzyskanymi koncesjami na wywóz,
- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych przez siebie spraw,
- wystawianie i ewidencja faktur za świadczone usługi,
- prowadzenie kasy zakładu,
- sporządzanie umów i prowadzenie rejestru umów w zakresie wywozu i oczyszczania ścieków,
- sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
- prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji ubezpieczeniowej sprzętu i taboru samochodowego będącego na stanie Działu Oczyszczania Ścieków oraz rozliczanie szkód transportowych i komunikacyjnych,
- wykonywanie innych robót zleconych przez Wójta Gminy Jasienica oraz gminne jednostki organizacyjne w tym zakresie.
Opis
Opis wydziału
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 16 kwietnia 2012
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 464672 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP